Nemyslíte, že k balíčku patří
také krásná květina ?