29. 6. 2000 

Café Milena - Představení kandidátů do Senátu za 4K

20. 7. 2000  Koho navštívila Dr. Voňková v Libni?!! - viz FOTOGALERIE

31. 7. 2000 

Návštěva starosty městské části Dolní Chabry

2. 8. 2000 

Návštěva starosty městské části Březiněves

6. 8. 2000 

Svátek sv. Vavřince, Výstaviště - viz FOTOGALERIE

9. a 14. 8. 2000 

Jsem se setkala s ostatními pražskými kandidáty za 4 koalici. Pracujeme intenzivně.

17. 8. 2000 

5. světová abilympiáda, Výstaviště

18. 8. 2000 

Dětský den v Řepích - viz FOTOGALERIE
Páteční odpoledne jsem prožila s dětmi našich vězeňkyň a vězňů na Dětském dni v Řepích, kde v bývalém klášterním objektu, dnes Domovu sv. Karla boromejského sídlí pod jednou střechou ošetřovatelský ústav Kongregace sester sv. Karla Boromejského a věznice pro odsouzené ženy. Ty zde za pomoci profesionálů Vězeňské služby a podpory řádových sester hledají nový smysl života. Pro děti byl připraven zábavný program a dobré pohoštění. Litovala jsem, že tato hluboce lidská setkání zůstávají stranou pozornosti médií. V září se ženy z Řep sejdou s dětmi Internátní mateřské školy v Čimicích v Praze 8, aby jim odevzdaly hračky, které pro ně připravily.

21. 8. 2000  jsem poskytla rozhovor pro časopis Diagnóza určený lékařské veřejnosti vydávaný Albertou s.r.o. Téma rozhovoru, který si budete moci přečíst i na webových stránkách, se týkalo specifik lékařské péče v českém vězeňství.
26. 8. 2000  byl zveřejněn v Zemských novinách můj rozhovor s redaktorem Vybulkou nesený v mírně sarkastickém tónu. Jak by ne! Povídali jsme si o šancích českých žen na vysokých řídících nebo rozhodovacích pozicích, o politice nemluvě.
31. 8. 2000  Nejen společenské akce, ale také ocenění odborné práce kandidátky do Senátu ČR
Dne 31. 8. 2000 u příležitosti 30. výročí vzniku rezortního školství a slavnostního otevření nového školního areálu Institutu vzdělávání Vězeňské služby ČR ve Stráži pod Ralskem udělila generální ředitelka VS ČR Plaketu vězeňské služby ČR JUDr. Jiřině Voňkové, Csc. za koncepční a osvětovou činnost v rozvoji moderního českého vězeňství.

3. 9. 2000 

Trojský zámeček
Kaple sv. Kláry v Troji, bohoslužba v 10 hod.
a poté setkání s voliči městské části Troja

4. 9. 2000 

10:00 hod. sdružení FOKUS Praha
11:00 hod. návštěva azylového domu Koplingova rodina
12:30 hod. setkání s ředitelem psychiatrické léčebny v Bohnicích MUDr. Zdeňkem Bašným
14:00 hod. slavnostní otevření nově zrekonstruované školy ve starých Ďáblicích
večer – peruánská folklorní skupina Pacha Peru

5. 9. 2000 

setkání se členy Unie svobody v Praze 8,
v klubu důchodců – Podhajské pole (od 19.00 hod.)
A co bude dál ... !?

Zpět5. světová abilympiáda
17. 8. 2000  Výstaviště

V doprovodu pánů z US, p. P. Mareše, p. K. Hvížďaly a dalších jsem navštívila 5. světovou abilympiádu - soutěž zdravotně postižených lidí v pracovních dovednostech. Poprvé se tato akce konala v Evropě, a to u nás na pražském Výstavišti. Abilympijské hnutí vzniklo v 70. letech v Japonsku s cílem intenzivně podpořit zaměstnanost zdravotně postižených lidí a jejich integraci do společnosti.

ZpětPředstavení kandidátů do Senátu za čtyřkoalici
29. 6. 2000 Café Milena

Poradkyně generální ředitelky Vězeňské služby ČR a kandidátka do Senátu v Praze 8 Jiřina Voňková se zúčastnila besedy s novináři a občany, na které byli představeni kandidáti do Senátu za čtyřkoalici. Besedy se zúčastnili i J. Zieleniec kandidát v Praze 4, Edvard Outrata kandidát v Praze 12 a Vladimír Zeman kandidát v Praze 2.

JUDr. Jiřina Voňková se narodila v Praze. V 50. letech z politických důvodů pracovala jako dělnice. V roce 1973 dokončila střední školu sociálně-právní, abiturientské studium. V 1978 dokončila studium na Právnické fakultě UK, obor trestní právo a kriminologie. Poté pracovala jako vědecká pracovnice ve Výzkumném ústavu kriminoligie a Ústavu státu a práva ČSAV. V letech 1991-1997 náměstkyně ministra práce a sociálních věcí ČR. Profesionálně se orientuje na trestní politiku, sociální prevenci se zaměřením na problematiku dětí a rodiny, kriminologie, viktimologie a lidská práva. Je známa i svou publikační činností, např. publikací České vězeňství, roč. 1993, roč. 1999, Právní ochrana dětí a mladistvých v ČR apod. JUDr. Jiřina Voňková se angažuje i v občanských aktivitách. Je členkou občanského sdružení “Mezinárodní síť žen”, členka “Sdružení pro rozvoj sociální práce v trestní justici a v mnoha dalších sdruženích. Rozhodnutí JUDr. Jiřiny Voňkové kandidovat v Praze 8 je podepřeno tím, že dvacet let na  tomto obvodu bydlela a zná tudíž problémy, které nejvíce trápí občany Prahy 8.