Dobrý den, přátelé,

děkuji Vám za čas, který mi věnujete. Jsem zde, abych i já Vám něco věnovala. Mám ráda práci s člověkem a pro člověka. Proto jsem se rozhodla kandidovat do Senátu ve Vašem volebním obvodu č. 23.


Zdá se Vám, že je to daleko od Vašich denních starostí?

Přesvědčím Vás, vážené občanky a vážení občané, o opaku!

Svůj mandát, pokud ho Vaší pomocí získám – a já věřím, že ano – spravedlivě rozdělím mezi Vás, obyvatele svého volebního obvodu a přímé působení v Senátu. Víme přece, že Vás nemohu ze dne na den zbavit Vašich osobních trápení, mohu však, protože jsem řadu let pracovala v sociálních službách a všední život mi není cizí,
udělat toto:

 • pomáhat Vám radou, informací, kontakty
 • sledovat dění v jednotlivých částech našeho volebního obvodu
  a žádat nápravu tam, kde to bude zapotřebí, a tím
 • přispívat k důstojnému životu člověka v přirozeném lidském společenství, ve vzájemné důvěře a ohleduplnosti
 • pomáhat těm, kteří jsou ohroženi společenským vyloučením
 • připomínat ustanovení, které jsem v roce 1990 prosazovala a prosadila do Listiny práv a svobod, že:
 • “Vlastnictví zavazuje” a nesmí být zneužíváno na újmu práv druhých nebo v rozporu se zákonem chráněnými zájmy
 • působit na policejní složky, aby Vám svou službou zajistily pocit bezpečí doma i na ulici.

Druhá část mého působení je určena všem obyvatelům České republiky

chci, aby:

 • zákony byly přehledné, jednoznačné, rozumné.
 • existovala shoda v tom, co vlastně chceme. Jestliže nevíme, co je pro nás dobré, nelze to uzákonit. Dobrý zákon je ten, který nabádá k dobru a činí překážky zlu.
 • chci, aby možnost občana dovolat se práva byla jistá a rychlá
 • chci srozumitelně odpovídat na otázky nebo pochybnosti, které použití právního předpisu může v praktickém životě přinést
 • chci připomínat nositelům státní moci, že státní moc je především služba občanům
 • chci zabraňovat zneužívání moci
 • chci, aby státní správa
  a samospráva vždy postupovala ve prospěch
  občanů
 • chci jasné a navenek srozumitelné rozhodnutí státu, zda bude kupovat vybrané činnosti a služby nestátních neziskových organizací ve prospěch potřebných občanů
 • chci, aby byl dán průchod přirozené lidské slušnosti a občanské zodpovědnosti

Vážené občanky, vážení občané, kteří žijete ve volebním obvodu č. 23

Pomozte mi, prosím, Vaším hlasem naplnit mé volební heslo:

Pravdou k právu, právem ke svobodě, svobodou k blahobytu.

Děkuji

Vaše

Jiřina Voňková